புத்த பெருமானின் ஒளி வீசும் சோமாவதி ஸ்துபம்.

சிரி வலது கரு தலதா வகன் சேயவர்களை வாழ்த்தியவாறு

வரலாற்று கண்டு பிடிப்புக்கள்

மகாவம்சம், சிங்களதாதுவம்சம், பாளிதாது வம்சம், ஜினகாலமாளி இது போன்ற பழைய புத்தகங்களிலும், தொல்பொருள் ஆய்வூகளிலும் சோமாவதி சம்பந்தமான தகவல்கள் பெறப்பட்டுள்ளன.

மேலதிக தகவல்களுக்கு

புத்த பெருமானின் ஒளியிலிருந்து

புத்த பெருமானின் புனித தந்தம் பதிக்கப்பட்டுள்;ளஇ பொலனன்றுவைஇ வரலாற்று பழைமை வாய்ந்த சோமாவதி ஸ்துhபத்தில் புத்த பெருமானின் ஒளி வீசப்படுகின்ற சம்பவத்தை பலர் கண்டு களித்துள்ளனர். ஆகவே இத்துhபத்திற்கு புத்தபெருமானின் ஒளி வீசும் சோமாவதி ஸ்துhபம் எனப் பெயரிடப்பட்டது

மேலதிக தகவல்களுக்கு

வரலாற்று சோமாவதி ஸ்துhபம்

சும்புந்தராஜ முகபங்க ஜயதம்மரேனு எஸ்ஸங்
மனுன்ஜ சிதரங் சிவிரோஜ மானங்
பிரக்மாம ராசு ரனரேகி சுபூஜிதங் தங்
வந்தா மகங் சுகத தங்கின தங்த தாதுங்

புத்த சாசனத்தின் வெற்றிக்காக கரு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன அவர்களின் சிந்தனைப்படி பௌத்தர்களின் உதவிகளுக்கு உதவூம வெப்சைட்

Sri Lanka Telecom CSR Project
Copyright © 2015 Powered by Akaza