බුදුරැස් විහිදෙන සෝමවතී චෛත්‍යරාජයා

ශ්‍රී දකුණු දළදා වහන්සේට නමස්කාර වේවා

ඓතිහාසික ගවේෂණය

මහාවංශය, සිංහල ධාතුවංශය, පාලි ධාතුවංශය, ජිනකාලමාලි ආදී ඓතිහාසික ග්‍රන්ථ වලින්ද පුරාවිද්‍යාත්මක ගවේෂණයන්ගෙන් සොයාගත් නටඹුන් හා සෙල්ලිපි වලින් සෝමවතී චෛත්‍යරාජයා හා සෝමවතී ප්‍රදේශය පිළිබඳ කරුණු අනාවරණය වේ.

වැඩිදුර තොරතුරු

බුද්ධ රශ්මි

සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දකුණු දළදා වහන්සේ නිදන් කොට ඇති පොළොන්නරුවේ ඓතිහාසික සෝමවතී චෛත්‍යරාජයාණන් වහන්සේගෙන් බුද්ධ රශ්මි මාලාවන් විහිදීම චෛත්‍යරාජයාණන් වහන්සේ සොයා ගැනීමේ පටන්ම ගරුතර මහා සංඝරත්නයත් සැදැහැවත් මහජනතාවත් සියැසින් දැකීම නිසා බුදුරැස් විහිදෙන සෝමවතිය නමින් ප්‍රකට විය.

වැඩිදුර තොරතුරු

ඓතිහාසික සෝමවති චෛත්‍යරාජයා

සම්බුද්ධරාජමුඛපංකජධම්මරේණු
එස්සං මනුඤ්ඤසිතරංසිවිරොචමානං
බ‍්‍රහ්මාමරාසුරනරේහි සුපූජිතං තං
වන්දාමහං සුගතදක්‍ඛ්ණදන්තධාතුං

බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය වෙනුවෙන් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමන්ගේ සංකල්පයක් මත නිර්මාණය වූ, බොදු ජනතාවගේ පහන් සංවේගය උදෙසා දකුණු දළදා වහන්සේ වැඩ සිටින සෝමවතිය පිලිබඳ තොරතුරු ඇතුලත් වෙබ් අඩවියකි.

Sri Lanka Telecom CSR Project
Copyright © 2015 Powered by Akaza